Ahoj! Jestli máš nápad, co je možno udělat, abychom my a naše děti mohli žít svobodně bez dluhů, tak to udělej nebo mne kontaktuj. ZDAR ... ☺ ...

Úsměv jako metoda, úsměv jako cíl, jako když je „paseka“ plná lučních víl.

Originál se těžko hledá, ale snadno ho poznáte.

Rebelem se člověk nestává dobrovolně, ale okolnostmi a láskou k pravdě. (Václav Havel)

Kdo říká pravdu, ten nezemře na nemoc. (Čingischán)

Zamračená tvář s bouřkovým pohledem sluší toliko mladým rozhněvaným mužům. (básník Jiří Žáček)

DANT ANIMUM AD LOQUENDUM LIBERE ULTIMAE MISERIAE - Největší bědy dodávají odvahu mluvit svobodně. (Livius, Dějiny)

Každý systém se přizpůsobí tomu, jak je odměňován. (zákon managementu)

Odstraňuj příčiny, neřeš následky. (manažerská poučka)

Uspořádanost je nositelem efektu. (zákon managementu)

Dávkovat změny. (manažerská rada)

Vím, že nic nevím, zatímco ostatní nevědí, že nic nevědí. (řecký filozof Sókratés)

Nebát se a nekrást. (T.G.M.)

Kámen, který se nehodí na žádné místo pyramidy, patří na vrchol. (pan Karel Ouředník)

Když milovat, tak s citem, když milence/milenku, tak s bytem, když flámovat, tak do rána, když ostuda, tak pořádná. (Blaženka Opltová)

Chce to něco úplně jinýho ...😊..., ale musí to být „koncert“.

Musí z Tebe prýštit, že jsi naprosto v pohodě.

Používej intuici, instinkt, rozum, cokoli, ale musí to být sexy, aby Tě lidi nemohli ovládat.

Love is the answer. (Albert Einstein)

NIHIL DIFFICILE AMANTI - Nic není nesnadné pro toho, kdo miluje. (Cicero)

VICIT SUPEROS AMOR - Láska přemáhá i bohy. (Seneca)

Nejsilnější energie, kterou máme k dispozici, je láska. „Zamilujte“ se do svých přání. Tím vytvoříte největší možnou energii. (kvantová fyzika)

Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli. (Albert Einstein)

Jednej vždy tak, aby se maxima Tvé vůle mohla stát principem všeobecného zákonodárství. (Immanuel Kant - Kantův kategorický imperativ)

Jednej vždy tak, jako by jsi byl sám. (J.V.Andropov M.S.Gorbačovovi)

Never give up! - Nikdy se nevzdávej. (vojenská zásada)

Život je mnohem krásnější, když se soustředíme na to, co je skutečně důležité.

Slova mohou lhát, ale činy vždycky řeknou pravdu.

Všechno, co potřebuješ, k Tobě přijde ve správný čas.

Jestliže se budete kamarádit se slepicemi, budete kdákat, ale pokud se budete přátelit s orly, budete stoupat vysoko.

Make a difference. - Dělej věci jinak.

Dají-li vám linkovaný papír, pište napříč. (Juan Ramon Jiméz, španělský básník)

You are the change, you wish to see in the world. - Ty jsi ta změna, kterou chceš vidět ve světě kolem sebe. (Máhatma Gándhí)

Prorazil jsi hlavou zeď. Co budeš dělat v sousední cele?

Oko za oko a celý svět bude slepý. (Máhatma Gándhí)

Kdo nedělá nic pro sebe, nedělá nic pro druhé. (Goethe)

Přímý člověk je jako přímý bambus - také se s ním potkáte jen zřídkakdy. (japonské přísloví)

Best minds are not in government. If any were, business would steal them away. (prezident Ronald Reagan)

What prevents me from speaking the truth with a smile? (Horatius, Satiry)

The only fear, you have to fear, is fear itself. - Jediný strach, který můžeš mít, je to, že budeš mít strach; jinak se ničeho neobávej. (Winston Churchill)

QUAE BELLO EST HABILIS, VENERI QUOQUE CONVENIT AETAS – Mládí je čas nejvhodnější pro boj i pro lásku. (Ovidius, Lásky)

Nemysli. Když myslíš, tak nemluv. Když mluvíš, tak nepiš. Když píšeš, tak nepodepiš. Když podepíšeš, tak se nediv. (Jan Werich)

Možná to bude mít mouchy, ale konečně to začal někdo řešit. (Andrej Babiš)

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. (Jan Werich)

Problémy nelze vyřešit těmi metodami myšlení, kterými problémy vznikly. (Albert Einstein)

Genialita znamená jiný pohled. (Leonardo da Vinci)

When you change the way, you look at things, the things you look at, change. - Když změníš způsob, jakým nahlížíš na věci, tak se ty věci začnou měnit. (Max Planck, zakladatel kvantové teorie)

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. (zjednodušený zákon rezonance)

Dokonalost se skládá z maličkostí, sama však není žádnou maličkostí. (Aristoteles)

Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. (Buddha)

Život je jako hrát na piano. Nejprve se musíte naučit hrát podle pravidel, potom pravidla zapomenout a hrát od srdce.

Co nechceš, aby jiní činili Tobě, nečiň Ty jim. Pokud se bráníš, učiň vše, co legitimně můžeš. (Zlaté pravidlo etiky)

Vše, co si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.

Je třeba nazývat věci pravými jmény. (Konfucius)

Provokace je metoda boje. Kdo je slabší, prohrává. (Marek Jankulovski, český fotbalový reprezentant)

Štěstí ve Tvém životě závisí na povaze Tvých myšlenek. (Marcus Aurelius)

Život člověka závisí na tom, jak tvoří a používá pojmy. (Jiří Kinkor)

V čele státu má stát filozof. (řecký filozof Platón)

Každý správný prezident byl zavřený. (klasik)

Kdo chce vládnout lidem, musí je uchopit za jejich vášně. (Seneca)

Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. (Immanuel Kant)

Tím nejkrásnějším, co v životě můžeme zažít, je tajemno. Je to ten základní pocit, který stojí na začátku každého opravdového umění i vědy. (Albert Einstein)

IUS EST ARS BONI ET AEQUI - Právo je uměním dobra a spravedlnosti. (Celsus, Digesta)

IURIS NATURAE EST FONS - Příroda je zdrojem práva. (Cicero)

IUSTITIA EST CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS IUS SUUM QUIQUE TRIBUENDI - Spravedlnost je trvalá a stálá snaha dát každému to, co mu náleží. (Ulpianus)

DUBIUM EST INITIUM SAPIENTIAE - Pochybování je počátkem moudrosti. (René Descartes)

IURIS NATURAE EST FONS - Příroda je zdrojem práva. (Cicero)

LEGEM BREVEM ESSE OPORTET QUO FACILIUS AB IMPERITIS TENEATUR - Zákon má být jasný a stručný, aby si jej obyčejní lidé lépe zapamatovali. (Seneca)

CORRUPTISSIMA RE PUBLICA PLURIMAE LEGES - V nejzkaženějším státě je nejvíce zákonů. (Tacitus, Letopisy)

Ryba smrdí od hlavy. (lidová moudrost - J.A.Komenský)

Všechno se vším souvisí. (lidová moudrost)

Děti

Ezoterika, věda a experimenty

Láska

Příroda

Právní stát - odpovědná justice

Mládí

Ženy a muži

Usmívám se